DeCay

decay /di’kei/ (n) sự mục nát, suy tàn (v) sâu, mục, suy sụp

@ De + Cay = Dê + Cây > Một con đang leo Cây hái dâu ăn, bỗng phát hiện ra có 1 nửa con sâu trên quả dâu (í ẹ!)

 /di’kei/ = /đi-cây/ ~ /Đi Cậy/ > Nhà cửa đã mục nát rồi còn Đi Cậy, dã man thật!

a decayed tooth: răng sâu

# decayed wood: gỗ mục

# radioactive decay: sự phân rã phóng xạ

 

Comment ý tưởng của bạn...

15 Comments on "DeCay"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Dũng
Guest

sâu Đục Cây.cây mục nát chết dần chết mòn

Khôi Nguyên
Guest

DeCay
Đi Cày cả ngày khiến thân xác tàn tạ ra thế này

Kasugano Riki
Guest

Dui con mat

Huyen Nguyen
Guest

Dê ăn Cây làm cây bị mục nát, suy tàn dần!

Vicky Pham
Guest

Đẻ xog đi Cày luôn => suy tàn, suy sụp
 

Xuan Hoa
Guest

D C: đế chế la mã suy tàn lâu lém oy

Lê Duy Toàn
Guest

Dê đi Cày 3 ngày suy sụp :D

HAKUNA88
Guest

Ăn nhiều Đồ cay (Decay) sẽ bị Sâu răng (Decayed tooth)

Luc Binh
Guest

@ đừng cho thêm ớt, ĐỂ CAY quá hại răng MỤC NÁT đấy.

Luc Binh
Guest

# Many trees in here are decayed by worm. We should do something to prevent it.

Vy Anh Hoàng
Guest

DeCay:

Con Dế Cạy đất làm tổ khiến cho đất bị mục nát.

Vy Anh Hoàng
Guest

Your teeth are decayed so serious, You should have eaten less pastry and sweets.

lephuong
Guest

Ăn nhiều hạt DẺ CAY tẩm ớt là bị SÂU RĂNG đấy.

DINH HUU KHANH
Guest

@ Đi cầy mới thấy Dễ cây (DECAY) bị mục nát.

phamhongloitk
Guest

@ Đệ Cày ruộng đến Suy Sụp.

wpDiscuz