death

death n. /deθ/ sự chết; cái chết

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "death"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Luc Binh
Guest

# He says ” I will bite you to death” and his fangirl is screaming “me first Hibari-san”.

P/S:không biết có được “chấp nhận” không nhưng….thực sự là mỗi khi thấy từ này em là em ấn tượng cái hình trên. :v

wpDiscuz