DauNTing

/ˈdɔːntɪŋ/ (a) nản chí

daunt
@ Dù có đau (dau) nhưng (n) đừng nản chí, cứ bình tĩnh, làm chai sting (ting), rồi mọi việc sẽ qua thôi!
# In spite of unification, the country was still faced with the daunting prospect of overcoming four decades of division.

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "DauNTing"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vo Hoang An
Guest

Cơn Đau  Ấy làm bạn NẢN CHÍ nhưng hãy TIN (ting) là bạn luôn có một cơ hội khác đang chờ!!!

lovet4
Guest

nản chí lắm rồi  yêu toàn bị  đau (dau) do Người (N) tìng (ting) đá thà FA cho rồi :v

DINH HUU KHANH
Guest

@ Đau Nhói (daun) tim(ting) không thể làm gì nữa được nên nản chí.

wpDiscuz