DanCing

DanCing /‘dɑ:nsiɳ/ (n): sự nhảy múa; sự khiêu vũ.

 

Dancing = Dan + Cing ~ /đàn + xinh/

>>> Đã hay Đàn lại còn Xinh nữa thì sao lại không thể giỏi nhảy múa nhỉ???

Dancing has now become an integral part of mankind’s way of life….

# If she’s not only expert in violin but also pretty, why can’t she be good at dancing? ^^

 

 

 

 

 

^.^

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "DanCing"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
O'star Lee
Guest

@ biết đàn (dan) biết hát (sing) chắc chắn sẽ biết nhảy

wpDiscuz