DanCer

DanCer /‘dɑ:nsə/ (n): diễn viên múa; người nhảy múa; vũ công…

 

Dancer = Dan + Cer ~ /đang sợ/

>> Đang Sợ ư? Sao không tưởng tượng mình là một vũ công chuyên nghiệp và nhảy một điệu nhỉ? Cho tinh thần nó phấn chấn ^-^

# Feeling frightened? Why don’t you imagine you’re a professional dancer and dance around a bit? That would cheer you up ;)

 

 

 

 

 

^.^

 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz