DanCE

DanCE /dɑ:ns/ (n): sự nhảy múa; sự khiêu vũ; (v): nhảy múa; khiêu vũ.

107157593

 

Dance = Dan + C + E ~ /Dân Chị Em/

Đã là Dân Chị Em thì sao lại không biết nhảy nhỉ???

# Do you love to dance? Come on, don’t hesitate, just come here and prove yourself! ;)

 

 

 

 

 

 

^.^

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "DanCE"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

“dân ceo”khiêu vũ thì hết chê!

nguyentanloc
Guest

dân (dan) KHIÊU VŨ thường dùng CẸp tóc

wpDiscuz