customer

customer /ˈkʌstəmə(r)/ n. khách hàng
# They know me as I’m a regular customer.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "customer"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

cụ stom là khách hàng quen thuộc của toi.

nguyentanloc
Guest

CÚ (cus) đánh của mèo TOM làm Mờ (er) mắt khách hàng ở Hollywood

wpDiscuz