custom

custom /ˈkʌstəm/ n. phong tục
# In my country; it’s the custom for women to get married at 20 years old. 

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "custom"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
yutu1994
Guest

@ ng thanh minh-phong tục truyền thống của Việt Nam

NgoHongNhung
Guest

@C…T..OM:  Coach Tặng nhau những cái ÔM đã trở thành Phong Tục ở TGM ^ ^

#Do you uderstand about our country’s custom?

Vũ Anh
Guest

we need remove some custom  in Vietnam like gender prejudice

 

hellodreams
Guest

cus u tom=> cú ủ tôm để làm mắm là mọt phong tục của cú > OMG             custom: phong tục

my hometown have much customs but i love it

DINH HUU KHANH
Guest

@ Món ăn theo phong tục của hải quan là (Cu) sào (s) Tôm (tom).

wpDiscuz