crush

crush /krʌʃ/ v. nghiền nát
# My dress got crushed in my suitcase. 

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "crush"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
thangngoc0608
Guest

c rÙA Mus hẢI    lải nhải ngiền nát THỨC ĂN

Sương Ban Mai
Guest

#I have a crush on you ^^

UP Rich
Guest

khi nghiền nát 1 vật,ta sẽ nghe thấy tiếng crắc ( đọc gần giống crush)

Brave Goo
Guest

c(chị) rủ e đi nghiền nát đường bằng SH để người ta xây đường mới

wpDiscuz