crew

crew /kruː/ n phi hành/thủy thủ đoàn
# The aircraft has a crew of seven. 

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "crew"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Kim Anh
Guest

~ cờ ru

Đoàn thủy thủ vừa chơi cờ vừa ru con cá mập ngủ trong ngăn làm lạnh. ^^

nguyễn Chinh
Guest

rêu bám dưới tàu của phi hành gia

Nguyễn Hà Nam
Guest

tiếng cọt kẹt (CREak) làm cho các thủy thủ đoàn không tập trung được bào công việc (Work)

nguyentanloc
Guest

một THỦY THỦ ĐOÀN nói: Chết Rồi Em phải về Wê ăn tết với mẹ

wpDiscuz