CPU (Central Processing Unit)

/ˌsi:pi:ˈju:/(n)Bộ xử lý trung tâm
1
@ CPU của máy tính.
CenTRal – Con Trỏ, Pro-siêu giỏi, Cessing-cHess….ing ( đang chơi cờ) , Unit- U đít
Với bộ xử lý trung tâm (CPU) quá mạnh, ta dễ dàng dùng “con trỏ”(central) để chơi CHessing. Nhưng để trở nên pro ta cần phải trả giá là U đít ( vì ngồi chơi quá lâu)

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz