coward

coward /ˈkaʊəd/ n người hèn nhát
# A coward is someone who is not brave. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "coward"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Có(co) Quà(wa) Rồi(r) Đấy(d),mang tặng người yêu mà không dám,đúng là ” kẻ hèn nhát “.
#The definition of a coward is a person who lacks courage and turns away from danger.

lephuong
Guest

COWARD = CO + WAR +D = CÓ + CHIẾN TRANH + Dám trốn .CÓ CHIẾN TRANH mà Dám trốn là KẺ HÈN NHÁT

wpDiscuz