covered

covered adj. /’kʌvərd/ có mái che; kín đáo

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "covered"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Có(co) Vẻ(ve) màu Đỏ(red) sẽ “kín đáo” hơn đó.
#Thank you for selecting L.A. Care Covered

wpDiscuz