courteous

courteous /ˈkɜːtiəs/ a. lịch sự
# Although she often disagreed with me; she was always courteous. 

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "courteous"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
yutu1994
Guest

@ điện Cao Thế rờ thử xem nó có lịch sự với người không. Giật đen thui ấy chứ ^^)

theringofhell
Guest

@crts Có Ra Thăm Sư phụ không? Nhớ ăn mặc lịch sự vào.

He is kind,generous and courteous

Dothimyduyen
Guest

@ COurteous nghe giống ” có tí ớt”, (nhà có ít ớt thế này thì tiếp khách sao được).

wpDiscuz