cost

cost /kɒst/ v. có giá là; chi phí
# How much does it cost?

cost

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "cost"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

CÓ Sao mất Tý chi phí cho họ là qua ngay

Hoàng Quý
Guest

dùng phương trình cos t=0 ta sẽ tính được chi phí phải mất.

Hoàng Quý
Guest

cost for a talk with Bill Gates is?

Ái Xuân
Guest

# It costs me 95 000 VND to buy the book I like.

Toàn
Guest

@ CÔ Sẽ Trả cái CHI PHÍ này cho con! Ok

wpDiscuz