cooperation

cooperation /kəʊˌɒpəˈreɪʃn/ n. sự hợp tác

cooperation
# We would be grateful for your cooperation.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "cooperation"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Dật
Guest

Cô ( coo ) béo ( per ) ra ( ra ) sân ( tion ), tất nhiên phải cần nhiều hỗ hợp tác mang vác mới mang ra nỗi

wpDiscuz