convert

convert v. /kən’və:t/ đổi; biến đổi

Comment ý tưởng của bạn...

6 Comments on "convert"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ly Ly
Guest

giày CONVERse “đổi màu” ( CONVERt)

Trần Tuyền
Guest

#Rong trong chậu đã đổi màu, Cần Vớt ra hết.

Serri Leni
Guest

@ Cơn(con) bão đi qua làm người dân phải Đổi mọi thứ vì họ ko Vớt(vert) được cái gì.

quyen vampire
Guest

Cơn(Con) bão về(ve) rồi(r) thế(t) nên ngôi làmg trông có nhiều thay đổi

Thảo Đào
Guest

@anh ấy đã đổi về phẩm chất nhưng ít ra còn(con) vớt(vert) vát được một số việc làm tốt của anh ấy

 

Toàn
Guest

CON VERT(Vợ) tôi đã biến đổi thành 1 con người khác rồi nó không còn như trước nữa.

wpDiscuz