ConTRiBuTe

ConTriBuTe /kənˈtrɪbjuːt/ (v) cống hiến

contribute
@ Con Tr Bu Te > cống hiến nhiều mà chả được bao nhiêu, đời Con Trâu thật Buồn Tẻ! (nên nghe nhạc tí cho vui vẻ vậy)
# Her family have contributed 20,000 dollars to the fund.

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "ConTRiBuTe"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hieu Si
Guest

Con Trí Bíu Tờ polime là cống hiến lắm rồi. :v 

TuTi Hi
Guest

@Con Trâu Bị Té
#i will contribute

Thang Tran
Guest

cống hiến Con Trim Bự Thế

Vy Anh Hoàng
Guest

Comtribute: CoMTRiBuTe

Con Muỗi bị bệnh bí đái, nó Thích những người Rất Bự, họ sẽ phải cống hiến máu cho nó để nó có thể đi Tè.

Mai Vu
Guest

@ contribute= con trâu buồn tẻ cống hiến cho đời

wpDiscuz