container

container n. /kən’teinə/ cái đựng; chứa; công te nơ

container.jpg1

 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "container"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

Thùng chứa lúa nhà bác ,sao trên Tai nó có hai cái Nơ nhỉ!

wpDiscuz