constant

constant adj. /’kɔnstənt/ kiên trì; bền lòng

constant

# he is constant to practice instrument.

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "constant"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

con sẽ bắt đầu(start>stant) bằng việc thử sự kiên trì của họ.trước khi nhận họ vào làm.

 

TuTi Hi
Guest

@ C S T T>> Con Sư TỬ Thật KIÊN TRÌ để rình chú nai

Vũ Anh
Guest

I have to constant when I learn English

Nguyễn Kiều Trang
Guest

C S T T: Coi học Số Thứ Tự là tính” KIÊN TRÌ”

army1312
Guest

@ Constant = con + s +tant => Vì CON Sợ TẨN nên phải kiên trì học võ .

wpDiscuz