conquer

conquer /ˈkɒŋkər / v xâm chiếm; chinh phục
# The Spanish conquered the New World in the 16th century. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "conquer"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vi Dang
Guest

@ mỗi người lính đều là ‘CON’ ‘CỜ’ trong tay đại tướng, trong sự nghiệp CHINH PHỤC lãnh thổ ngoại bang.

wpDiscuz