congratulate

congratulate /kənˈɡrætʃuleɪt/ v. chúc mừng
# The operators are to be congratulated for the service that they provide.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "congratulate"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Luc Binh
Guest

CON Gà RÙ RA TỦ LÀ TÉ

ranh ma lắm cũng có ngày te tua

Những lúc thua còn lắm kẻ CHÚC MỪNG

Làm việc phúc đức, sướng người vui ta. :)

wpDiscuz