complex

complex adj. /’kɔmleks/ phức tạp; rắc rối

complex.png2

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "complex"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Cơm(com) hay Phở(p) rắc rối quá,next(lex) ra khỏi đầu ngay để đi ngủ,không ăn nữa…yeah
#Entertaining videos that bring to life Complex

Thúy Hằng Vũ
Guest

@ mua comple cho x-men quả là phức tạp^^

Brave Goo
Guest

ăn cơmp lắc là RẮC RỐI đấy

NgoHongNhung
Guest

@CO..MP..EX: CÓ mỗi cái MP3 cứ nEXt đi next lại Rắc Rối, Phức Tạp quá

#The love is realy complex > <

 

Dothimyduyen
Guest

Complex~ CON ẾCH
Bộ phận cơ thể của con ẾCH rất PHỨC TẠP :v

wpDiscuz