CoMPLeTe

/kəmˈpliːt/ (a, v) Hoàn thành, làm xong

d

@C M PL T: con Cá Mắm Phi Lao Tới để Hoàn thành Chai Mắm

# when will the fish complete its work?

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "CoMPLeTe"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thúy Hằng Vũ
Guest

@ COMPa bán LẺ TẺ thế này làm sao hoàn thành mục tiêu tung sản phẩm ra thị trường thế giới?
# My nearest aim is complete 1999 chakras to own the first Fususu’s ebook.

wpDiscuz