complain

complain /kəmˈpleɪn/ v. than phiền; khiếu nại
# He is always complaining about everything.

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "complain"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Kim Anh
Guest

~ cơm plane~ Ăn cơm trên máy bay mà để bị văng ra ngoài là thể nào cũng bị người ta phàn nàn.

# She is always complaining about her son.

mtbeatboxer
Guest

nghe như com-ple(áo vest). hình dung ra một chiếc áo vest luôn đi than phiền

Xuan Hoa
Guest

kəmˈpleɪn:cấm pải lòng gái xinh, nhiều ngườiKHIẾU NẠI rồi đó

lephuong
Guest

Hạt cơm ngoài hành tinh PHÀN NÀN với hạt cơm trái đất là mệt mỏi vì lúc nào CƠM cũng bị BAY tứ tung.

satthu9x
Guest

cơm lam : ngày nào cũng ăn cơm lam rồi

wpDiscuz