compatible

/kəmˈpatɪb(ə)l : (adj) hợp,tương thích với nhau (with)
vd: the careers structure here is not compatible with having a family

groupe-sanguin_635x358

@com (com) pa (pa) thì (ti) bị (b) lệch) nên không tương thích với hình

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "compatible"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Anny Hồng Thắm
Guest

@ mua COMPA bé TÍ không hợp VỚI ( compatible đi vs with ) ý ba nên BA LA (ble) cho 1 trận.
# The knee-length dress you bought for me is very compatible with my favourite.

DINH HUU KHANH
Guest

@ Đến để xem (come) pa tơ bồ có thích hợp, tương thích, phù hợp với mình không.

wpDiscuz