comparison

comparison n. /kəm’pærisn/ sự so sánh

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "comparison"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

CƠM ở PARI ăn vào ko pít có “SON” hơn cơm việt ko nhỉ!

Phu Quach
Guest

comparison = c p r s = công(c) phượng(p) ra(r) sân(s) ghi bàn được “so sánh” với Messi

thonguyen
Guest

Em có chiếc COMPA RỈ SƠN bị so sánh vs compa đẹp mới mua của nhỏ bsnj bàn bên

wpDiscuz