ComMuNiCaTor

/kəˈmju:nɪkeɪtər / (n) Người truyền đạt, truyền tin   
8eea509c302d1433
@C_M_N_C_T: Con mà nói chuyện tếuuu chứng tỏ con là người giao tiếp rất cừ.

# To become a good comunicator in the future, you have to communicate well with each other in your class now.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "ComMuNiCaTor"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
FuSuSu
Admin

@ Con Muốn Nói Chuyện Tốt thì Cần Mua Ngay Cuốn “The Communicator”

Hieu Si
Guest

kəˈmju:nɪkeɪtər: có (kəˈ) con mèo (mju:) này (ni) là đủ nhậu rồi ko cần làm món cày tơ (keɪtər) nữa đâu. con xuống truyền tin lại với đầu bếp nhé :))

wpDiscuz