commitment

commitment n. /kə’mmənt/ sự phạm tội; sự tận tụy; tận tâm

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "commitment"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

có 1 dân tộc kỳ lạ rất tận tam với phong tục. ăn cơm (com) với mít (mit) và phải lên men(ment)

Sơn Duy
Guest

@ cơm mít khi “mần” (làm) phải cần sự tận tụy ( vì nhiều xơ ^.^ )

wpDiscuz