comic

comic /ˈkɑːmɪk/ n. truyện tranh
# I often read comics in my free time.

comic

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "comic"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tambkpro
Guest

ko nic : là nhân vật trong truyện soluku, konic một chàng trai tài ba trong truyện tranh mà mỗi người đều yêu mến

Brave Goo
Guest

có mic(micro)  để đọc truyện tranh không?

DINH HUU KHANH
Guest

@ Muốn đọc truyện tranh hay thì phải có míc (comic).

wpDiscuz