come

come v. /kʌm/ đến; tới; đi đến; đi tới

come

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "come"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
quyen vampire
Guest

mỗi khi ta buồn đã có(co) mẹ ( me) đến bên ta

Long Nguyễn
Guest

CÒ MẸ đi đến tổ kiến tìm cò con

wpDiscuz