Cohesion

Cohesion (n) [kou’hi:ʒn]  sự gắn kết, sự dính liền

cau_tao_nuoc_1_500

@ (c0) ấy hay dùng (hension) keo nến để gắn kết, dính liền các thứ.

#Cohesion in water is the property that makes water molecules attracted to one another.

 

 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "Cohesion"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
DINH HUU KHANH
Guest

@ Cô bé bị rình có mối quan hệ gắn kết với anh ta (he).

wpDiscuz