coffee

coffee /ˈkɔːfi/ n. cà phê

coffee

# I often drink a cup of coffee in the morning..

@ CO- FFEE : cà phê  có phí

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "coffee"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Yến
Guest

@  CO- FE : CÒ FI HẠT CÀ PHÊ VÀO NGƯỜI TÔI 

wpDiscuz