click

click v.; n. /klik/ làm thành tiếng lách cách; tiếng lách cách; cú nhắp (chuột)

click

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "click"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Serri Leni
Guest

@ Cái li(cli) mà chồng(ck) tôi tặng bị con chuột làm vỡ tạo thành tiếng kêu lách cách

Long Nguyễn
Guest

cứ nháy chuột click, click, click… liên tục là thế nào đấy

wpDiscuz