clerk

clerk n. /kla:k/ thư ký; linh mục; mục sư

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz