clear

clear /klɪər/ v dọn; dọn dẹp
# It’s your turn to clear the table.

clear

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "clear"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
MT Nguyễn Mạnh
Guest

 Cắu Lắm Rồi dọn dẹp thôi(phòng học bừa bộn)

Long Nguyễn
Guest

Con LÊn gọi A Rồi xuống dọn dẹp lại cái phòng cho mẹ đi

wpDiscuz