classmate

classmate /ˈklɑːsmeɪt/ n. bạn cùng lớp
# My classmates are very nice. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "classmate"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Linh Nguyen
Guest

@Chạy quanh lớp học (class) mệt (mate) quá nên phải rủ mấy đứa cùng lớp chạy chung cho vui
#Almost of my classmates are very fast

 

UP Rich
Guest

miết (mate)lớp học(class)nên phải có bạncùnglớp rồi…………… …………………. . .. ….

wpDiscuz