classic

classic adj.; n. /’klæsik/ cổ điển; kinh điển

classic

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "classic"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

class:lớp :sic(xịch):xình xịch ,xình xịch ,Nhìn lớp mày cổ điển nhỉ

Long Nguyễn
Guest

@lớp(class) toic(ic) này học rltheo phong cách cổ điển quá

Hoàng Quý
Guest

Lớp học(class) chuyên về IC là 1 lớp kinh điển!

lephuong
Guest

I offen listen classical music.

wpDiscuz