chopstick

chopstick /ˈtʃɒpstɪk/ n. chiếc đũa
# Western people often don’t know how to use chopsticks. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "chopstick"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

chóp tích:”Chiêc đũa” nằm ở trên chóp của cái tích hát lung tung

tambkpro
Guest

cháp(chop) sự tích( stick): Sự tích về chiếc cháp trong lễ ăn hỏi luôn đi kèm với sự tích về chiếc đũa thần. Chiếc đũa+ cháp( chop) là một cặp khi ví một đôi yêu nhau.

wpDiscuz