chief

chief adj.; n. /tʃi:f/ trọng yếu; chính yếu; thủ lĩnh; lãnh tụ; người đứng đầu; xếp

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "chief"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Akashi Satoro
Guest

@một vị LÃNH TỤ đáng kính của chúng ta không bao giờ ‘CHI’ tiêu ‘PH’ung phí :)

Brave Goo
Guest

chị ép e làm thủ lĩnh 

wpDiscuz