cheese

cheese n. /tʃi:z/ pho mát

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "cheese"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tambkpro
Guest

choose : lựa chọn

còn cheese: pho mát.

UP Rich
Guest

muốn chụp ảnh đẹp thì nói pho mát hoặc cheese

Trong Phamduc
Guest

cheese -đọc giống truy z-cuộc truy(cheese) tìm PHO MÁT của chú chuột jerry

wpDiscuz