check-up

check-up /´tʃek ʌp/ n. khám tổng thể
# I will have a medical check-up tomorrow morning. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "check-up"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

@đi khám tổng thể mà cũng check in để đăng lên(up) fb

wpDiscuz