chapter

chapter n. /’t∫æptə(r)/ chương (sách)

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "chapter"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Akashi Satoro
Guest

@ ‘CHÉP’ từng ‘TỜ’ 1 bao giờ mới được 1 CHƯƠNG

yutu1994
Guest

@ Sắp thi, thanh niên chưa học cứng: 5 chương chứ 10 chương anh vẫn CHẤP Tất

wpDiscuz