Chamber

Chamber /ˈtʃeɪmbər / n Phòng lớn
# Meetings of the council are held in the council chamber.
chamber

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "Chamber"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

Phòng lớn nên chạy chậm(cham) mà chạy chậm là bé(be) rùi(r)

Long Nguyễn
Guest

@chăm bé(chamber) trong một phòng lớn thật là mệt

Qui Sinh
Guest

/chê+im+bờ/ Một đứa học sinh đi xem phim trong một phòng lớn lỡ chê (chê) phim (im) không hay thế là bị đánh lên bờ (bờ) xuống ruộng

wpDiscuz