challenging

challenging /ˈtʃælɪndʒɪŋ/ a. Mang tính thử thách
# This has been a challenging time for us all. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "challenging"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Dật
Guest

khi gặp khó khăn đừng chán (cha ) lên ( lleen ) rên ( ging ) xuống, vượt qua thử thách khó ai lằm được, làm được thì thành công

wpDiscuz