certainly

certainly adv. /´sə:tnli/ chắc chắn; nhất định

yes-750x400

 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "certainly"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Tôi “chắc chắn” hai Chị Em(ce) bạn Rồi(r) sẽ bị véo Tai(tai) Ngay(n) thôi,tôi cá bằng cái Ly(ly) vàng này.
# We certainly never have parties next to graves

wpDiscuz