CataStroPhic

/ˌkætəˈstrɒfɪk/ (a) thê thảm

@Cata ~ Cat + ta ~ Mèo ta; Stro ~ Sờ trộm ; Phic ~ cái Phích > Mèo ta Sờ trộm cái Phích thì bị dính bỏng, thật là phu thê cái thảm (thê thảm)!

#catastrophe /kəˈtæstrəfi/ (n) tai ương

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "CataStroPhic"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vy Anh Hoàng
Guest

Catastrophic : thê thảm.

Mèo ta (Cata) sờ thấy (St) con cá rô(ro) , sướng quá đụng phải cái phích…. rồi( ai cũng biết) thê thảm!

Nguyễn Dật
Guest

con cat (catas) bỏ tro (tro) vào phích (phic), bị chủ đánh thê thảm

Htc Chỉ
Guest

chết thê thảm là ngta ===>cất tro vào cái Phích

DINH HUU KHANH
Guest

@ Mèo đi bộ như trở phíc rồi gây ra tai nạn thảm khốc.

wpDiscuz