Canadian

Canadian /kə’neidjən/ a. người Ca-na-đa; thuộc về nước Ca-na-đa
# That Canadian boy is very friendly.

canadian

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz