call

call /kɔːl/ v. gọi; gọi điện thoại

call
# I will call you tomorrow.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "call"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
¶« € Ï Ï ¥ -£V ♥Ç姧
Guest

call -> kho

Đừng mãi kho cá nữa. Có ai gọi nè ^^

wpDiscuz