calculate

calculate v. /’kælkjuleit/ tính toán

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "calculate"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Dật
Guest

cô sẽ ca một bài ca ( cal ) cho thằng cu ( cul ) nào đi trễ ( te ) vì không biết tính toán thời gian.

nguyentanloc
Guest

CẢ Lũ CÙng  LĂng Té ghế khi thăng TÍNH làm TOÁN 9+1= 0

Toàn
Guest

@ CẢ Lũ CÙng ATE(ăn) xong không có đứa nào TÍNH tiền.

wpDiscuz